VISIE

Speelplein Bartje wil een kwalitatieve en inclusieve speelpleinwerking zijn waar elk kind van 4 tot 14 jaar kan spelen volgens eigen invulling.

De doelstelling is om kinderen in onze gemeente tijdens de zomervakantie de mogelijkheid te geven om te spelen onder de deskundige begeleiding van vrijwillige animatoren. Dit wordt mede bereikt door externe professionele ondersteuning en een gestructureerde jaarwerking.

Speelplein Bartje wil een sterk en aantrekkelijk open speelaanbod organiseren. Dit willen we bereiken door de infrastructuur (zowel binnen als buiten) op een speelse en creatieve manier functioneel in te vullen en daarnaast voldoende en gevarieerd speelmateriaal aan te bieden.

De jaarwerking heeft als doel een uitgebreide voorbereiding van de zomer en het organiseren van vormingsmomenten en activiteiten voor de animatoren. Op deze manier streven we naar de continue verbetering van onze speelpleinwerking.

BELEID

Speelpleinwerking Bartje is sinds 1984 een vereniging zonder winstoogmerk.
De verantwoordelijkheid en het beleid van de VZW is in handen van de Algemene Vergadering. Voor de uitvoering van deze taak rekent zij op de Raad van Bestuur.

JANA VAN GRIEKEN

Voorzitter

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van het speelplein. Zij verzorgt de PR en alle contracten die het speelplein aangaat.

stuur Jana een mail

LAURENS VERHOEVEN

Ondervoorzitter

stuur Laurens een mail

CHARLOTTE LAUREIJS

Penningmeester

Charlotte verzorgt als penningmeester alle financiën binnen de vereniging.

stuur Charlotte een mail

JOKE BOSMAN

Bestuurslid

KAREN ADRIAENSSENS

Bestuurslid

MICHAEL VERCAUTEREN

Bestuurslid

AMANDA ADAM

Bestuurslid

HISTORIEK

In 1973 wordt de eerste stap gezet naar de kwalitatieve speelpleinwerking die we nu zijn. De ouders van de Gaverlandwijk organiseren in een geïmproviseerd tentenkamp kinderopvang. De eerste zomer vindt het speelplein plaats in de Chiroheem van de Gaverlandwijk. De volgende jaren volgt een geleidelijke uitbreiding, waarbij ook de Centrumschool en de Lindenlaanschool betrokken worden. In 1985 installeert het speelplein zich in de Rijksbasisschool in de Floralaan waar het 6 jaar lang dolle speelpret is. De volgende twee jaren verhuist het speelplein opnieuw naar de Centrumschool, om in 1993 terug te keren naar de Floralaan waar een eigen prefabgebouw onderdak biedt aan het speelplein. Omdat het gebouw zijn beperkingen heeft, wordt er bij de gemeente aangeklopt voor een alternatief. Van 2000 tot 2004 vindt de zomerwerking plaats op het KA (gemeenschapsschool Donkvijverstraat) en wordt er in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) gewerkt aan een nieuwe structuur. Het Open SpeelAanbod (OSA) wordt gelanceerd, waarbij kinderen niet langer verplicht moeten meedoen met geleide activiteiten, maar ook gewoon vrij mogen spelen. Samen met de gemeente werken we ondertussen aan plannen voor een permanente vaste stek in de Floralaan. Op 2 april 2004 is de eerstesteenlegging een feit! Op 13 mei 2005 wordt het speelgebouw officieel ingehuldigd en neemt het speelplein zijn intrek in zijn nieuwe thuis. Het speelplein werkt verder aan de kwaliteit van de werking met de invoering van speelcheques, het opbouwen van een inclusieve speelpleinwerking en een goede vorming van de animatoren.

Speelpleinwerking Bartje VZW heeft sindsdien een vaste stek waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten, klimmen, klauteren, keuvelen, kampen bouwen… kortom, vakantie beleven zonder aan de schoolbanken herinnerd te worden!

In 2008 krijgt Speelplein Bartje Beveren er een klein broertje bij, wanneer een nieuwe speelpleinwerking wordt geopend in de deelgemeente Kieldrecht. Zo is er aan elke kant van de expressweg een speelplein, wat een leuke vakantie nog meer bereikbaar maakt voor iedereen!